Søppelkjøring

Vi kjører vekk søppel:

Søppelkjøring for en bedrift handler om å samle inn og transportere avfall fra bedriftens lokaler til et behandlingsanlegg eller deponi. Dette inkluderer vanligvis både fast avfall som papir, plast, glass og matavfall, samt farlig avfall som batterier og kjemikalier.

Søppelkjøring er en viktig tjeneste for bedrifter, da det bidrar til å opprettholde et rent og trygt arbeidsmiljø, samt å overholde lover og forskrifter knyttet til avfallshåndtering. Du kan inngå en avtale med oss for å få hjelp til å samle inn og transportere avfallet deres på en pålitelig og miljøvennlig måte.

Vi kan transportere:

  • Papp
  • Plastikk
  • Batterier
  • Elektronikk

*Har du ekstra behov, kontakt oss for å se om vi kan utføre jobben for deg.

Behov for søppelkjøring?
Ta kontakt i dag!

Vi tilbyr profesjonelle ansatte som gir deg strålende resultat.