Takk for at du ber om pris gjennom vår nettside. Vi vil gjennomgå dataene du fylte inn og komme med et konkret pristilbud til deg på e-post. Er du fornøyd med pristilbudet trenger vi din aksept per e-post for avtaleenighet. Du hører fra oss.